Augmented Society, eller förstärkt samhälle, är ett projekt som i linje med Filminstitutets uppdrag syftat till att lyfta filmens roll i samhället. Vi har under två års tid bjudit in personer med koppling till kultur och samhällsfrågor att tolka och förstå aktuella frågor och samhällsfenomen utifrån filmer ur filmhistorien. Över 200 texter senare är det dags för oss att ta formatet vidare, bland annat genom mer enstaka texter på vår sajt och i ”live”-form på seminarier. Det rika biblioteket av texter kommer att finnas kvar för dig att läsa och botanisera i.

Skribenterna representerar sig själva och uttrycker inte nödvändigtvis Filminstitutets åsikter.

Redaktör för Augmented Society har varit Emma Gray Munthe.