Har du några frågor kring Augmented Society är du välkommen att kontakta oss på augmentedsociety@sfi.se.