Anna_Höglund_Large

Anna Höglund, kulturkritiker och litteraturvetare, har bland annat skrivit en avhandling som handlar om vampyrberättelsens historia. Här skriver hon om filmvampyrer som metafor för 80-talets rädsla för HIV.

Epidemi! Ett ord som skapat för braskande löpsedlar i rött. Ett fenomen som i alla tider fyllt människan med skräck. I skräckfilmen har epidemisk sjukdom gestaltats i mängder av monstruösa former. Under de senaste åren är det framförallt i zombiefilmen som vår rädsla har manifesterat sig, och vampyren har tematiserat rädslan för epidemisk sjukdom under hela sin historia. Exempel på detta finner man bland annat i den amerikanska vampyrfilmen under 1980-talet. I filmerna framställdes vampyrerna som sexiga och förföriska, samtidigt som något hotfullt lurade under den attraktiva ytan.

När man analyserar de här filmerna är det tydligt att de tematiserar tidens rädsla för AIDS. I en studie av filmer som Blodshunger (Tony Scott, 1983), Natten har sitt pris (Kathryn Bigelow, 1987) och The Lost Boys (Joel Schumacher, 1987) kan man dessutom se hur de kulturella föreställningarna kring sjukdomen förändrades under årtiondet.

Blodshunger hade premiär 1983. Vid det tillfället var det ännu få som fått diagnosen AIDS. I detta första skede kopplades sjukdomen ihop med sexuell läggning och man trodde att den enbart drabbade homo- och bisexuella män. I Blodshunger rör de bisexuella vampyrerna sig i ”hotfulla” miljöer som dekadenta klubbar och barer. Det är också där som vampyrerna förför de offer som de senare smittar med sina bett.

År 1985 benämndes AIDS fortfarande som ”bögpesten” i flera amerikanska tidningar. Att fler än 12 000 heterosexuella också var smittade teg man stilla om. Två år senare hade emellertid forskningen på ett mycket övertygande sätt visat att AIDS inte bara drabbade homosexuella utan även heterosexuella. Nu kom propagandan i första hand att inrikta sig på ”promiskuösa” män och kvinnor, på dem som hade sex med främlingar och/eller sex utanför äktenskapet.

Vampyren blev en utmärkt metafor för AIDS-hotet. I Natten har sitt pris och The Lost Boys skildrades unga familjepojkar som under influens av droger lockades i fördärvet av på ytan oskuldsfulla flickor. Även i skildringen av filmens goda avspeglades samtidens föreställningar kring AIDS. Inom konservativa kretsar framställdes kärnfamiljen som en borg vars murar HIV-viruset inte kunde rasera, och i filmerna är det mycket riktigt pojkarnas biologiska familjer som räddar dem från sjukdom och död.

Rädslan för smitta märktes också i en ökad användning av blod som effekt. I filmerna bokstavligen badar vampyrjägarna i smittat blod. Om blod tidigare i vampyrens historia varit en symbol för liv var det nu en symbol för döden.

1980-talets vampyrfilm är bara ett exempel på hur sjukdomsepidemier ger upphov till fiktionens monster. Och framförallt, på hur människans rädsla för sjukdomsepidemier skapar monster. Även människans rädsla är epidemisk – och jag tror att den dessutom är en av de farligaste formerna av epidemi. Att vara försiktig med farliga bakterier och virus är en sak, men det är en helt annan när rädslan övergår i avsky för en specifik grupp människor. Det var det som hände på 1980-talet, när rädslan för AIDS fick fruktansvärda konsekvenser.

Det var inte första gången i historien som en viss grupp individer utpekats som farliga sjukdomsbärare. I mitten av 1800-talet utbröt kolera i USA och skulden lades på den irländska populationen. På 1900-talet hävdade nazisterna att judarna spred allsköns sjukdomar. Vid samtliga av de nämnda exemplen planterades och upprätthölls dessa föreställningar med hjälp av propaganda skapad av politiska grupperingar i samhället. Historikern Norbert Elias lär att rädslan är en primär mekanism som har förmågan att överföra sociala maktstrategier till individuella handlingar. Rädsla förändrar människors tankemönster, paniken tar över och hon förbereder sig på att fly eller fäkta. Jag tänker på huvudpersonen Dr. Robert Morgan i filmen The Last Man on Earth (Ubaldo Ragona, 1964). Morgan är den enda människan på jorden som inte smittats av en sjukdom som ger symtom påminnande om vampyrism. På dagarna slaktar han så många smittade han kan och under natten barrikaderar han sig i sitt hem. Morgan är så förblindad av rädsla att han inte ser att de sjuka förändrats. De har funnit ett botemedel som håller symtomen under kontroll och försöker bygga upp ett nytt samhälle, men Morgans dagliga mördarrutin decimerar ständigt deras skara. Det är han som blivit det största hotet mot mänsklighetens överlevnad. Morgan må vara den sista människan på jorden, men för jordens ”nya” population är det han som är Monstret.

”The only thing we have to fear is fear itself” sa Franklin D. Roosevelt år 1933. Det är en sanning med modifikation när det gäller sjukdom. Men, citatet har en poäng! Rädsla stimulerar människans monstrositet. Det är Roosevelt inte ensam om att hävda. Alla som sett åtminstone några av vår tids alla zombiefilmer vet att det sällan är i zombiens gestalt som fiktionens primära ondska manifesteras. I stället är det människor som låtit sin rädsla ta över och därmed förlorat sin empatiska förmåga som utgör det största hotet mot mänskliga överlevande. Om vi lär oss hantera vår rädsla skapas nya möjligheter. Det är i alla fall budskapet i en av årets mest optimistiska zombiefilmer, Warm Bodies (Jonathan Levine, 2013). Här besegrar en zombie och en zombiejägare sina rädslor, och kommunikation och närhet leder till kärlek – vilket i sin tur visar sig vara ett mirakulöst botemedel för zombiesmitta.

I den verkliga världen går det inte att bota epidemisk sjukdom med enbart kärlek, men om vi inte låter vår rädsla bli epidemisk går vi med största säkerhet en betydligt ljusare och humanare framtid till mötes än vad vi gör om vi låter rädslan härja förutsättningslöst.

Anna Höglund

Foto: Privat.

 

Filmer som nämns i detta inlägg:

Blodshunger, Tony Scott, 1983 (IMDb)

Natten har sitt pris, Kathryn Bigelow, 1987 (IMDb)

The Lost Boys, Joel Schumacher, 1987 (IMDb)

The Last Man on Earth, Ubaldo Ragona, 1964 (IMDb)

Warm Bodies, Jonathan Levine, 2013 (IMDb)

 

Trailer Blodshunger:

Trailer Natten har sitt pris:

Trailer The Lost Boys: 

Trailer The Last Man on Earth:

Trailer Warm Bodies:

 

Kommentera

Din kommentar kommer att visas här då den blivit godkänd av sidans administratör.Namn*:


E-post*:


Hemsida:5 + 6 =