Ida_Ohlsson_Large

Ida Ohlsson Al Fakir är doktorand vid Institutionen för kulturvetenskaper på Linnéuniversitetet, och skriver en avhandling om den socialmedicinska Zigenarundersökningen som finansierades av Arbetsmarknadsstyrelsen, som var ansvarig för ”Zigenarfrågan” under 1960-talet. Apropå veckans avslöjande om romregistret tipsar hon om om nyanserade skildringar av romer på film.

I Nationalencyklopedin definieras diskriminering som avsteg från principen att lika ska behandlas lika. Det innebär att man, för att kunna bedöma om diskriminering har förekommit, först måste avgöra vad som är lika. I bedömningen vägs inte bara lagar och internationella konventioner in, utan också samhälleligt accepterade föreställningar och normer. Vad som uppfattas som lika i ett samhälle bidrar med andra ord till att forma och avgränsa diskriminering, och upplevd olikhet och distans mellan människor blir en grogrund för den. Omvänt betyder det också att den kan motverkas om människor identifierar sig över normativa gränser.

Identifikation sker i många olika sammanhang, på många olika sätt – och att se på film kan vara ett. Genom filmer erbjuds ett fönster in i andra människors tanke- och känslovärldar, en titt in i deras vardagliga liv. Filmhistorien visar dessvärre upp en mängd exempel på fördomsfulla, ensidiga och rasistiska skildringar av romers världar. Romer har gång efter annan fått representera det farliga och annorlunda. Och, romer får sällan ta plats i egenskap av något annat än just rom, trots att andra roller – ung, mamma, pappa, politiker, artist, hundägare eller något annat – också väger tungt i en individs liv. På bekostnad av romers drömmar, idéer och ambitioner – deras individualitet – har bilder av stereotypa och stigmatiserade kollektiv tagit överhanden. Filmer och skildringar som presenterar alternativa och olika bilder av romer behövs med andra ord i debatten om och kampen mot diskriminering.

En film som är mycket sevärd i sammanhanget – också för musikens skull! – är Gadjo Dilo – främlingen (Tony Gatlif, 1997). Filmen handlar om en ung fransk bohem som kommer till en romsk by i Rumänien, sökande efter en romsk sångerska. Byborna fruktar att han är en tjuv eller har kommit för att kidnappa deras barn – misstankar och anklagelser som har drabbat romer genom historien. De kallar fransmannen för “Gadjo Dilo”. Gadjo är romanès och betyder icke-rom, Dilo betyder galen. Det är med andra ord fransmannen som är en galen främling, det är framför allt han som får kämpa för att förstå och göra sig förstådd.

I den franska dokumentären Min romska familj, Woody Allen och jag (2010) intervjuar regissören Laura Halilovic sin romska familj om de villkor som präglar deras liv och vardag. En parallell berättelse är dock hennes dröm och kamp för att bli filmregissör som hennes stora idol Woody Allen. Hon skriver brev till Allen och väntar dag efter dag på hans svar. Det är Laura Halilovics vardag och hennes tankar om framtiden som skildras, sedd genom hennes ögon och berättad med hennes ord. Musiken i filmen är också gjord av hennes bror.

Ett annat exempel på en ung människas storartade drömmar och vardagliga liv är den franska dokumentären Bollywood Boulevard (Camille Ponsin, 2011). Filmen handlar om Sanjay, en indisk 22-årig rom som lever med sin familj praktiskt taget i vägrenen till en hårt trafikerad väg i Delhi. Sanjay arbetar som lärare och hjälper sin far som är smed, men hans dröm är att bli fotomodell och skådespelare. Filmteamet följer honom till Mumbai där han får gå modevisningar och träffa den indiska modeeliten. Sanjay är rom, men han är i första hand en människa med drömmar och ambitioner. Det är hans historia som går genom rutan, inte berättelsen om fattigdom och stigmatisering. Den berättelsen finns också där och den är viktig, men den utgör inte dokumentärens kärna.

Ida Ohlsson Al Fakir

Foto: Linnéuniversitetet

Filmer som nämns i detta inlägg:
Gadjo Dilo – främlingen, Tony Gatlif, 1997 (IMDb)
Min romska familj, Woody Allen och jag, Laura Halilovic, 2010 (IMDb)
Bollywood Boulevard, Camille Ponsin, 2011 (IMDb)

Trailer Gadjo Dilo:

Trailer Min romska familj, Woody Allen och jag: 

Trailer Bollywood Boulevard (fransk):

Kommentera

Din kommentar kommer att visas här då den blivit godkänd av sidans administratör.

You must be logged in to post a comment.