Irene Christensson_Foto_Privat_LargeIrene Christensson från Krisinformation.se – som drivs av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap – skriver om hur Contagion ger en inblick i det som just nu sker världen över för att stoppa ebolasmittan. Och, om hur zombiefilmer kan göra oss bättre förberedda för att hantera kriser och katastrofer.

Vad har samhället för beredskap för zombier? Frågan trillar in på redaktionens twitterkonto medan jag omvärldsbevakar. Vi på Krisinformation.se får ofta in den typen av fråga, och det är inte svårt att föreställa sig att det är filmer som 28 dagar senare (Danny Boyle, 2002), Zombieland (Ruben Fleischer, 2009) eller Day of the Dead (George A Romero, 1985) som fått frågeställaren att börja fundera över hur samhället skulle klara av ett sådant scenario.

Nu är givetvis inte zombier den mest troliga orsaken till kris eller katastrof, men många av de händelser som vi följer en vanlig dag kan återfinnas som teman i katastroffilmer – om än i annan skala.

Under omvärldsbevakningen noterar jag att det åter råder ökad seismisk aktivitet på Island. För bara några veckor sedan kändes svaveldoften ända till Sverige. Det var bara fyra år sedan flygtrafiken över Europa lamslogs av stora mängder vulkanaska, och eftersom vi inte vet om vi kommer att se något liknande igen följer vi för säkerhets skull händelseförloppet lite extra. Jag tittar vidare bland svenska och utländska myndigheter, organisationer och media. Jag kikar på världshälsoorganisationen WHO, där nyheter om arbetet med att bekämpa ebola självklart dominerar flödet. Jag följer väderläget i Sverige, världen och rymden – till och med astronomiska solstormar försöker vi följa.

Det går att dra många paralleller till katastroffilmerna, och kanske är det kornet av sanning i dem som kittlar. Filmer om vulkanutbrott, jordbävningar, stormar, tsunamis, eldsvådor eller pandemier sätter igång fantasier kring vad som kan hända, och även om vi här till exempel inte drabbas av lika extremt väder kan Twister (Jan de Bont, 1996) eller Day After Tomorrow (Roland Emmerich, 2004) leda till ”tänk om”-tankar. Kanske funderar du lite förstrött i tv-soffan på att skaffa en dunk med bensin till bilen, att du ska köpa en extra konservburk när du handlar eller att du borde fylla på plåster i första hjälpen-lådan. Kanske följer du utvecklingen på Island lite extra noga om du sett Dante’s Peak (Roger Donaldson, 1997) och kanske får Contagion (Steven Soderbergh, 2011) dig att uppmärksamma vikten av handhygien.

Det är inte alltid som myndigheternas arbete för att komma till rätta med en katastrofal situation skildras tydligt i de här filmerna, inte sällan verkar deras arbete till och med förvärra. Men just Contagion är ett bra exempel på hur smittspårning hos myndigheter faktiskt kan gå till, och kanske gör den att du får en ökad förståelse för det krisberedskapssystem som just nu arbetar för fullt för att stoppa ebolasmittan.

Så, hur lyder svaret till frågan på Twitter? Har samhället en handlingsplan för en zombieapokalyps? Svaret är nej. Vi har ingen plan för att bekämpa zombies. Vi har inga flygblad som informerar om hur man undviker ett zombievirus. Inte heller har vi lager med motorsågar, avsågade hagelgevär eller molotovcocktails redo för distribuering vid ett utbrott. Men vi är förberedda.

Krisberedskap handlar om att vara beredd på det oväntade. Vi har rutiner för vad som händer vid smitta – oavsett om den orsakas av virus eller parasit och oavsett vilka symptom sjukdomen ger. Folkhälsomyndigheten är den myndighet som har huvudansvar vid en större smittahändelse men berörda myndigheter, bland annat Myndigheten för samhällsskydd och beredskap där jag arbetar, samverkar för att konsekvenserna för samhället ska bli så lindriga som möjligt.

Att zombiefilmer faktiskt på allvar kan hjälpa till att förbättra krisberedskapen hos allmänheten är något som i alla fall den amerikanska smittskyddsmyndigheten CDC (Center for Disease Control and Prevention) hoppas och tror på. För tre år sedan försökte CDC nå ut till större grupper med råd inför den kommande orkansäsongen genom att istället gå ut med instruktioner för hur man klarar sig undan en zombieapokalyps. Tanken var att om man är redo för ett zombieutbrott är man bättre förberedd även på andra, mer sannolika händelser. Nyheten spreds snabbt över världen, och än i dag fortsätter zombiekampanjen att nå nya grupper med information.

Vi är redo. Är du? Sveriges krisberedskap bygger på att alla tar ett gemensamt ansvar för vårt lands, vår egen och våra anhörigas säkerhet. Det finns alltså saker som du själv kan göra för att bättre klara av såväl strömavbrott som zombier.

Irene Christensson
Foto: Privat

Filmer som nämns i inlägget:
28 dagar senare, Danny Boyle, 2002 (IMDb)
Zombieland, Ruben Fleischer, 2009 (IMDb)
Day of the Dead, George A Romero, 1985 (IMDb)
Twister, Jan de Bont, 1996 (IMDb)
Day After Tomorrow, Roland Emmerich, 2004 (IMDb)
Dante’s Peak, Roger Donaldson, 1997 (IMDb)
Contagion, Steven Soderbergh, 2011 (IMDb)

Trailrar:

28 dagar senare

Zombieland

Day of the Dead

Twister

Day After Tomorrow

Dante’s Peak

Contagion

Krisinformation på Twitter:
@krisinformation

Läs mer om din krisberedskap:
DinSäkerhet.se

Kommentera

Din kommentar kommer att visas här då den blivit godkänd av sidans administratör.Namn*:


E-post*:


Hemsida:+ 6 = 10