Jonas Persson_LargeAdvent! Jonas Persson, präst i Svenska kyrkan i Malmö, skriver om kristendom på film. (OBS! Texten innehåller spoilers.)

I rymden råder den djupaste tystnad. Inga ljudvågor kan bära ditt rop. I Gravity (Alfonso Cuarón, 2013) är detta en realitet när kommunikationsradion inte svarar och rymdskrotet helt tyst slår sönder rymdstation efter rymdstation. Gäller det då också Guds tystnad?

I rymdkapselns klaustrofobiska täthet, när döden tycks oundviklig, inser medicintekniker Ryan Stone att ingen någonsin har lärt henne att be. Förtvivlat frågar hon ut i tomheten: Vem ska be för min själ? En symbolisk bild för den isolerade människan, övergiven av en ickeexisterande Gud. Eller?

Så bryter på kommunikationsradion en röst igenom. En kinesisk amatörradiosändare som pratar med sina hundar och ömsint sjunger för sitt lilla barn. Rösten når Ryan i kapselns ensamhet, men de förstår inte varandra. Mitt i övergivenheten får vi så lägga till den språkliga isoleringen! Men detta blir den bön hon behöver, bönen som innehåller hundarnas skall och barnets gråt, bönen som en riktning mot livets möjligheter. Det är inte orden utan kontakten som spelar roll. Det är inte vad som sägs, utan att det finns någon som överhuvudtaget säger något. Övergivenheten är en chimär, livet blir möjligt, det liv som på stapplande ben tar de första stegen upp ur vattnet i filmen slutscen. Mänskligheten skapas på nytt. Att det handlar om en nyskapelse är tydligt, den babyloniska språkförbistringen som vår mänsklighet ständigt kämpat med bryts av den okända kinesiska rösten och det faktum att rymdkapselns obegripliga kontrollpanel med kinesiska tecken ändå leder till fast mark och livgivande vatten.

Om vi som förre ärkebiskopen KG Hammar menar att Gud är relation, är detta en film som knappast handlar om något annat än människans relation till Gud. Ensamheten och hopplösheten bryts av relationen till andra människor, både de levande, som den kinesiska rösten, och de döda: Ryans dotter och kapten Kowalski – han, som likt Kristus förvandlar sin död till Ryans liv. Möjligheten och nödvändigheten att relatera till andra är Guds största gåva till människan – skapad till Guds avbild, skapad till relation.

Jonas Persson

Foto: Caroline Hedin


Filmer som nämns i inlägget:
Gravity, Alfonso Cuarón, 2013 (IMDb)

Trailer Gravity:

Jonas Persson på Twitter:
@Vardagsbibel

Mer av Jonas Persson:
http://junofilm.blogspot.se/

 

Kommentera

Din kommentar kommer att visas här då den blivit godkänd av sidans administratör.Namn*:


E-post*:


Hemsida:9 × = 27