Madubuko Diakité_Foto_Sharaf Rehman_LargeI dag skriver Madubuko Diakité, filmhistoriker med inriktning på bland annat afrikansk film, om nigeriansk film och om hur Boko Haram och andra politiska och sociala frågor har börjat dyka upp i allt fler av landets filmer.

Om man tittar bakåt har det i den inhemska filmproduktionen i det kontinentala Afrika funnits en tydlig uppdelning mellan fransk och engelsk kolonial och postkolonial filmproduktion. I länderna norr om Sahara var Egypten, Tunisien och Marocko tidiga pionjärer med att göra lokalt producerade biofilmer, medan algeriska filmer började produceras först i början av 1970-talet. Filmskapande söder om Sahara existerade knappt förrän 1955, när filmarna Mamadou Sarr, Mamamou Sarr och Paulin Vieyra regisserade Afrique Sur Seine. De franska kolonierna tog ledningen när det gällde att producera filmer söder om Sahara, men Nigeria och Ghana sprang om dem under det sena 1990-talet.

Den nigerianska filmindustrin fick tidigt mycket statligt stöd, och mot mitten av 1980-talet utgjorde statsunderstödd TV en grogrund för inhemsk TV-produktion i de flesta stater.
Nuförtiden producerar den nigerianska filmindustrin, Nollywood, fler filmer per år än något annat land förutom Indien. Lågbudgetfilmer släpps på DVD och säljs för ungefär två dollar styck. Mer än 2 000 filmer släpps per år och distribueras globalt. Värdet på Nollywoodindustrin uppskattas till cirka 200 miljoner dollar, en siffra som är svår att bekräfta på grund av den enorma försäljningen av piratkopior.

Vad handlar då dessa filmer om? Är de huvudsakligen billiga imitationer av västerländska kulturmönster eller bygger de på sociala och politiska frågor? Föds en unik och äkta afrikansk filmestetik i och med de kommersiellt framgångsrika satsningarna i Nollywood?

Tyvärr är det bara några få nigerianska filmskapare som ser film som ett värdefullt verktyg för att ta tillbaka bilden av Afrika åt afrikanerna och/eller försöka häva störtfloden av västerländska kulturella och sociala värderingar. God avkastning är deras främsta intresse, och berättelserna är till stor del fokuserade på dilemman kopplade till romantiska komedier, evangeliska väckelseteman, kriminalitet eller kraften i Juju. Endast ett fåtal filmer erbjuder inblick i landets turbulenta historia av djupt rotade stam, klass och ekonomiska skillnader. Bara några få dristar sig till att granska det nuvarande politiska och kulturella dilemmat med rikedom kontra fattigdom, korruption och arvet från inbördeskriget med Biafra där mer än 1,5 miljoner igbos dödades. Den senaste av dessa filmer är Half of a Yellow Sun (Biyi Bandele, 2013) baserad på boken av Chibundu Onuzo.

Många nigerianska filmskapare hävdar själva att de inte är så intresserade av ”kvalitet” just nu, men tillägger att “kvalitet kommer senare”. Det är förmodligen därför deras filmer inte har uppmärksammats i någon större utsträckning av västerländska medier. Resultatet av dåligt skrivna manus, felaktiga tagningsscheman och ont om tid för postproduktion sätter sina spår på varje film, precis som det faktum att det nästan uteslutande handlar om outbildade filmarbetare och oerfarna skådespelare. Men, det ser hoppfullt ut. Fler och fler filmer görs där nuvarande sociala och politiska frågor tas upp och aktuella händelser skildras i långfilmer, ibland inom loppet av en vecka efter själva händelsen.

Boko Haram, den radikala islamiska gruppen, har redan satt sina spår vad gäller ämnen och nyhetshändelser som skildras. En grupp unga nigerianska filmskapare håller just nu på att skriva in Boko Harams framfart i sina manus, och i kommande When Love Dies får man bland annat se hur en intensiv debatt mellan beväpnade män slutar med en ung mans död. Det är kraftfulla scener. Förmodligen kommer Boko Haram och det som sker just nu eka i nigeriansk film i årtionden framöver.

Madubuko Diakité

Foto: Sharaf Rehman

Filmer som nämns i inlägget:
Afrique Sur Seine, Mamadou Sarr, Mamamou Sarr och Paulin Vieyra, 1955 (IMDb)
Half of a Yellow Sun, Biyi Bandele, 2013 (IMDb)
When Love Dies (kommande)

Trailrar:

Half of a Yellow Sun

When Love Dies (varning för starka bilder)

Kommentera

Din kommentar kommer att visas här då den blivit godkänd av sidans administratör.Namn*:


E-post*:


Hemsida:9 − 5 =