Sofia Lindblad_LargeVad krävs för att utbilda en flicka? Sofia Lindblad, praktikant på programavdelningen på UNICEF Sverige, skriver om en film som försöker ge svar.

Att kämpa för flickors och kvinnors rättigheter hör till UNICEF:s allra viktigaste uppgifter, och tillsammans med Frederick Rendina och Oren Rudavsky tog UNICEF för några år sedan fram en film i syfte att hitta svar på frågan “Vad krävs för att utbilda en flicka?”.

I Utbildning – för varenda unge får vi följa ett antal flickor från Nepal respektive Uganda, två länder som för inte så länge sedan genomgick blodiga inbördeskrig. Filmen ger en inblick i situationen för flickors utbildning i de två länderna, och belyser på ett tydligt sätt de många hinder som ligger i vägen. Vi får bevittna fattigdom, tidiga äktenskap, tonårsgraviditeter och brist på såväl lärare som vatten och toaletter. Eftersom många flickor gifts bort i tidig ålder bidrar de inte långsiktigt till familjens försörjning – och anses därför ofta inte vara värda att investera varken tid eller pengar i. Pojkars utbildning prioriteras framför flickors när fattiga familjer inte har råd att skicka alla sina barn till skolan.

Att förändra normer och attityder kring könsroller är en stor och viktig del när det kommer till de satsningar som måste göras för att drömmen om alla barns rätt till utbildning ska förverkligas. Det finns en stark scen i filmen där skolbarn i Uganda arrangerar en marsch där de genom sånger och plakat sprider information och uppmanar föräldrar i byn att skicka sina barn till skolan. Väl framme i byns centrum håller en flicka ett tal: “När ni utbildar era döttrar utbildar ni hela världen!”. Det är svårt att inte fångas av deras hopp och deras tro på en jämlik framtid, av deras otroliga kraft och vilja att kämpa för den.

Den kraften och den kampviljan får vi ytterligare bevis på när vi får följa en ung kvinna i Nepal som programleder ett radioprogram där de varje vecka svarar på brev och ger råd till sina lyssnare. En flicka som ska giftas bort av sina föräldrar skriver till programmet i ett rop på hjälp – hjälp som hon faktiskt får, och som resulterar i att föräldrarna ändrar sig i frågan. I en intervju beskriver pappan senare sin förändrade syn på sin dotters värde: ”En dotters hand blöder lika mycket som en sons om den skadas. Det är ingen skillnad, eller hur?”. Det är en slutsats som i all sin enkelhet illustrerar det självklara i att vi alla borde ha samma rättigheter.

En av styrkorna i den här filmen är ärligheten och öppenheten kring flickors utsatthet, och trots det så självklara i pappans insikt blir det under filmens gång tydligt att det är långt kvar tills pojkars och flickors lika värde är något som går att ta för givet. Mycket återstår att göra innan flickor har samma möjligheter till utbildning som pojkar.

Sofia Lindblad

Foto: Privat


Filmer som nämns i inlägget:

Utbildning – för varenda unge, Frederick Rendina och Oren Rudavsky, 2010 (IMDb)


Se hela Utbildning – för varenda unge:

Kommentera

Din kommentar kommer att visas här då den blivit godkänd av sidans administratör.Namn*:


E-post*:


Hemsida:+ 7 = 13